Цялото творчество на Laminam е изобразено в повече от 130 текстури. Превъзходството на керамичните плочи е в разнообразието от размери, множеството хроматични варианти и възхитителните повърхностни покрития. Всяка колекция има своя специфична философия и източник на вдъхновение – величествената природа на планините, нюансите на металите, шарките на материите и много други. Архитектурните повърхности са способни да отговорят на всички творчески изисквания и предоставят редица начини на употреба и приложения, които не спират да се увеличават. Всички колекции имат общ лайтмотив – естественото вдъхновение и обща характеристика – стремеж към уникалност, който е възможен благодарение на гъвкавостта на повърхностите и тяхната силна естетическа значимост.