Повърхностите на Laminam се произвеждат с помощта на най-съвременни технологии, съчетаващи намалена дебелина с големи размери, без да се пренебрегва грижата за околната среда: естествени суровини, устойчиви технологии и изцяло рециклируеми продукти.

Laminam е първият производител на керамика, който произвежда плочи с дебелина под 4 mm. Нека разгледаме и различните версии и размери на дебелината на керамичните плочи.

Laminam 3+ = номинална дебелина: 3,5 mm (1/8″)
Laminam 5 = Номинална дебелина: 5,6 mm (¼”)
Laminam 5+ = Номинална дебелина: 6 mm (¼”)
Laminam 12+ = Номинална дебелина: 12,5 mm (½”)
Laminam 20+ = Номинална дебелина: 20,5 mm (¾”)

Версиите за дебелина на Laminam N+ се отнасят за размери, състоящи се от основна плоча, която е структурно подсилена с материя от фибростъкло, нанесена на гърба на плочата със специално лепило.

Цели размери (full sizes) се отнасят за плочата непосредствено след изпичането, с други думи, коригирана, за да се позволи на производителите максимално използване на размера.

Препоръчителни дебелини

По-долу са представени вариантите на дебелини за всеки тип приложение. Ръководството на Laminam е отговорно за проверката на пригодността по отношение на местните разпоредби и проекта, който трябва да бъде изпълнен.

Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12+, Laminam 20+

Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+

Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12+, Laminam 20+

Laminam 12+, Laminam 20+

Laminam 12+, Laminam 20+, Laminam 5+ (с подходяща опора)

Laminam 3 (с подходяща опора), Laminam 5 (с подходяща опора), Laminam 12+, Laminam 20+

Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+

Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12+ (елементи, свързани с басейни), Laminam 20+ (елементи, свързани с басейни)

Laminam 5 (профил на стълбищния носач), Laminam 5+ (профил на стълбищния носач), Laminam 12+, Laminam 20+

Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+