Без отговорност няма иновация. Ето защо от 2019 г. Laminam увеличи връзките си със заинтересованите страни, за да определи истинска верига за устойчивост. Бяха идентифицирани четири ключови области, започвайки от управлението чрез продукти, хора и дейности, които насочват и определят парадигмата на зелената компания.

Четири стълба, които гарантират спазването на разпоредбите и ценностите на компанията, ниската консумация на енергия, нулевите замърсяващи емисии и минималните емисии на CO2. Зачитането на екосистемата е в основата на всеки процес на производство и развитие. Използват се естествени суровини и устойчиви технологии, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда.

Laminam - Корпоративна отговорност-3

Дългът да уважаваме земята и хората

Дългът да уважаваме земята и хората

Laminam открива своята сила и воля в хората, които всеки ден влагат професионализъм и страст в това, което правят. Ето защо компанията участва в постоянни инициативи за обучение и оценяване на ресурсите си, както и за насърчаване благосъстоянието на персонала. Нашите производствени линии са проектирани така, че да гарантират абсолютна безопасност на работниците.

Laminam открива своята сила и воля в хората, които всеки ден влагат професионализъм и страст в това, което правят. Ето защо компанията участва в постоянни инициативи за обучение и оценяване на ресурсите си, както и за насърчаване благосъстоянието на персонала. Нашите производствени линии са проектирани така, че да гарантират абсолютна безопасност на работниците.

Laminam - Корпоративна отговорност-2

Продуктови сертификати